Byggeprosessen

En innføring i hvor mye fokus vi legger inn i hvert prosjekt fra starten og helt til prosjektet er utført.

Det legges i gjennomsnitt 1800-2500 arbeidstimer i et «typisk» campingbuss-prosjekt, omlag 600–800 timer i et komplett russebuss prosjekt og arbeidet er meget omfattende.

Våre kunder får oversendt bilder underveis i byggeprosessen som totalt tar 16–20 uker avhengig av prosjektet og tilleggsutstyr på en campingbuss, mens et russebuss prosjekt typisk tar omlag åtte uker i produksjon. Dog er det som oftest noe ventetid, så produksjonstid må ikke forveksles med leveringstid fra bestilling. Dette varierer stort avhengig av sesong og oppdragsmengde.

Våre busser leveres med all nødvendig dokumentasjon, herunder sluttkontroll fra autorisert installatør iht NEK-400-7-721 norm på 230v anlegg, erklæring på gass-installasjoner, brukermanualer, påbyggerdokumenter (hvor dette er nødvendig) mm.

1

Demontering

Bussen demonteres innvendig helt til reisverk/isolasjon
2

Demontering førerområde

Dashbord og førerområde demonteres etter behov.
3

Demontering vegg

Gamle vegg/takplater, vindusomramminger etc. demonteres
4

Demontering tak

Skapløsninger og luftekanaler i tak fjernes
5

Toalett

Om det eksisterer toalett i bussen, fjernes dette og nytt gulv tillages i 30x30x2mm stålkonstruksjon
6

Lekkasjetest

Lekkasjetest med vann og høytrykk av tak, takluker, skjøter i tak
7

Utbedring av lekkasjetest

Eventuelle vannlekkasjer utbedres
8

Montering

Alle nye konstruksjoner, delevegger, sengerammer etc. lages i 30x30x2mm stålkonstruksjon forankres i gulv/vegg/tak med bolter og innsveising
9

Nye vegger

Alle yttervegger og tak isoleres med isopor hvor dette er nødvendig og nye 9mm vannbehandlede kryssfinerplater skrus på,  skruehoder sparkles
10

Videre planlegging

Den videre prosessen med gjenoppbygging av bussen spesifiseres pr. prosjekt ved at det utarbeides en prosjektbeskrivelse og skisser til det enkelte prosjekt.

«Det legges i gjennomsnitt 1800–2500 arbeidstimer i et ‘typisk’ campingbussprosjekt, omlag 600–800 timer i et komplett russebuss prosjekt»

Prosjektbeskrivelse

Det utarbeides altså en prosjektbeskrivelse og skisser unikt pr. prosjekt, så disse vil aldri være like. Dog vil man kunne se likheter enten det gjelder campingbuss, russebuss, varebil eller semitralle.

Et utdrag av en prosjektbeskrivelse kan som et eksempel se slik ut (her vises beskrivelse av 230v anlegg og bakre soverom i en campingbuss):

Pkt.1
230V anlegg:

1.1 Bygges iht til gjeldene forskrifter og leveres med NEK-400 sertifikater (Samsvarserklæring)

1.2 Sikringsskap med hovedsikring inneh. jordfeilbryter og overbelastningsvern.

1.3 Sep. kurser med automatbrytere

1.4 Skjult anlegg for kabling / innfelte st.kontakter / dedikerte og logisk plasserte brytere iht. skisse
1.5 14 stk 230V uttak, samt 1 x dobbel 230V over frontrute invendig iht. skisse

1.6 2000w inverter koblet mot kjøretøyets org batterier, sep. av/på bryter ved førerplass

1.7 230 V landstrøm inntak venstre karrosseriside

1.8 Sep. vendebryter for valg av strømkilde (landstrøm/inverter/aggregat)
Pkt.12

Soverom 2 (Bakre)

12.1 Tverrstilt dobbelt seng, 200x180cm med lagringsplass under

12.2 Matchende senge-gavl

12.3 «falske» vinduer 60×40 cm tillages m trerammer og sorte gardiner

12.4 28x28cm takluke med myggnetting

12.5 60 cm høyskap/garderobeskap

12.6 60 cm skap ( nattbord)

12.7 Overskap m topphengslede dører over seng og bakvegg

12.8 12V LED spotlight i tak med logisk plassert bryter

12.9 12v LED leselampe med bryter i hver sengeplass

12.10 2x230V uttak/stikk kontakt iht. skisse

12.11 Alle senger leveres med 15 cm madrasser av høy kvalitet
Om det er andre ting du lurer på i forbindelse med dine planer er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Del dette med andre

Ta en titt på dette ...

Volvo FM330 – BK-Anlegg

Se prosjektet ›